Ekonomické oddelenie Účtovníctvo, dane, mzdy a personalistika Podvojné a jednoduché účtovníctvo Naša firma vznikla v roku 2012 avšak dlhodobé praktické skúsenosti majiteľky vytvárajú vhodné podmienky pre poskytovanie komplexných služieb v oblasti účtovníctva , personalistiky, miezd, daňového a ekonomického poradenstva Cieľom našej firmy je poskytovať podporu Vášho podnikania formou kvalitne spracovanej účtovnej a ekonomickej agendy Šetríme Vaše peniaze  - Poskytneme Vám všetky ekonomické riešenia, ktoré potrebujete za nižšiu cenu v porovnaní s interným zamestnancom – účtovníkom. Ušetríte tiež za nákup odbornej literatúry a odborných školení. Šetríme Váš čas  - Nemusíte venovať čas sledovaniu neustále sa meniacich zákonov, vyhlášok. Môžete sa naplno venovať svojmu podnikaniu. Uľahčíme Vám podnikanie - Poradíme Vám  a pomôžeme nájsť skryté rezervy, ktoré zefektívnia Vaše podnikanie vedenie podvojného / jednoduchého  účtovníctva, vedenie evidencie dane z pridanej hodnoty, vypracovanie priznania DPH, kontrola účtovných dokladov, evidencia pohladávok a záväzkov, evidencia majetku, vystavovanie dokladov – po dohode s klientom (napr. pokladničné doklady, faktúry, daňové doklady a iné), vedenie pokladne – pokladničnej knihy, poskytovanie priebežných informácií o výsledku hospodárenia, pohladávkach,   záväzkoch   a stave majetku, spracovanie účtovnej uzávierky, vypracovanie výkazov a daňového priznania k dani z príjmu, vypracovanie reportov vypracovanie priznania k dani z motorových vozidiel, spracovanie štatistických výkazov, spracovanie knihy jázd, spracovanie mesačných uzávierok – po dohode s klientom, rekonštrukcia účtovníctva za minulé obdobia, iné služby – po dohode s klientom Tlačivá - sociálna poisťovňa Daňová kalkulačka Overovanie IČ DPH v SR Obchodný register Daňové riaditeľstvo SR Zbierka zákonov SR Sociálna poisťovňa Národná rada SR Overovanie IČ DPH v EÚ Ministerstvo financií SR Živnostenský register Národná banka SR JASPI Elektronická zbierka zákonov Home Technické oddelenie Webdizajn Ekonomické oddelenie Kontakt Mapa stránky Užitočné linky