Chcete dostať Váš web na prvé miesta v prirodzených výsledkoch vyhľadávania (Google, Yahoo, MSN a i.) a tým zlepšiť produktivitu vášho businessu? Nie je nič jednoduchšie. I&B group s.r.o poskytuje SEO - Search Engine Optimization čo v preklade znamená optimalizácia pre vyhľadávače. SEO Vám umožní dostať sa na prvé miesta vo vyhľadávačoch ( Google ) a tým zvýšiť návštevnosť a popularitu Vašej stránky. Dlhodobo Vám bude privádzať návštevníkov priamo na Vašu web stránku. I&B group s.r.o poskytuje aj služby analýzy návštevnosti a tým vám pomože ideálne nastaviť váš web.  Čo je to SEO ? Skratka SEO - Search Engine Optimization - znamená optimalizácia pre vyhľadávače ako (Google, Yahoo, MSN a i.) So SEO - optimalizáciou pre vyhľadávače sa zlepšuje umiestnenie web stránky v neplatených (prirodzených) výsledkoch fulltextového vyhľadávania na relevantné kľúčové slová z danej web stránky. Pomáha zvyšovať percento návštevníkov, ktorí si prezrú vašu stránku, nakúpia na nej, objednajú tovar, vyplnia formulár či dotazník alebo urobia to, čo je cieľom danej stránky. Prínos SEO optimalizácie pre vyhľadávače? Ak je SEO optimalizácia precízna a kvalitná, môžu sa veľmi zlepšiť šance na umiestnenie na prvých miestach vo vyhľadávačoch. Pri hľadaní kľúčových slov alebo fráz, ktoré sú tématicky zhodné s kľúčovými slovami a s kľúčovými frázami na Vašom webe sa budú Vaše webové stránky objavovať na čoraz vyšších miestach. Optimalizácia pre vyhľadávače – SEO Vám umožní dostať sa na prvé miesta vo vyhľadávačoch ( Google ) a tým Vám zvýšiť návštevnosť a popularitu Vašej stránky. Dlhodobo Vám bude privádzať návštevníkov priamo na Vašu web stránku. Ako bude Váš SEO inzerát vyzerať? Keď vyhľadávate v google.com konkrétny kľúčový pojem, zobrazí sa presne Vaša reklama: Webdizajn   www.vasa_stranka.sk Podpora Home Technické oddelenie Webdizajn Ekonomické oddelenie Kontakt Mapa stránky